Ups


 

Opdateret : 01-02-23

 

Cookie info

Områder (byer) vi dækker :
Horsens
Hedensted
Vejle
Fredericia
Grindsted
Kolding
Haderslev
Aabenraa
Sønderborg
Det gælder også opland i de nævnte byer.

 

Vi skifter navn – men er stadig de samme :)

Vi skifter fra Llo-Horsens.dk til Horsenslejere.dk og er stadig Horsens og Omegns lejerforening.

Vi har besluttet at melde os ud af Lejernes Landsorganisation fra 1. juli 2022 og fortsætter som Horsens og Omegns Lejerforening

Men ellers er der ingen ændringer:

- Du er stadig medlem i vores forening - Horsens- og Omegns Lejerforening
- Vi har stadig åbent for personlig henvendelse, torsdag fra kl. 18.30-19.30
- Vi har samme telefontid, mandag og onsdag fra kl. 10.00-12.00
- Vi har det samme kontingent
- Vi er de samme sagsbehandlere og telefonpassere

 -------------------------------------------------

Ups

Fik du ikke læst det seneste nyhedsbrev vedr. Lilly Gyldenkildes torv,
så tryk på billedet ...

ups Tryk på DR for at se udsendelsen.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Lejernes LO har afholdt reception den 18.januar, hvor vi markerede 70 års jubilæum og James Arbøl 50 års jubilæum som formand i Horsens afdelingen.

james 70-50aar

James omtalte det historiske i sin tale om de ringe kår der var i starten for vores forening

De to runde dage blev festligholdt i lokalerne Hulvej 21.
Der var gæster fra hele Danmark og ikke mindst fra afdelinger i Viborg og Region Midt.

Henning Jensen borgmester fra 1986 til 1993 i Horsens.
LLO's landsformand, Helene Toxværd, dukkede op med gave og en hyldest.

Helene Toxværd omtalte bl.a. James Arbøl for hans mangeårige indsats i afdelingen, i LLO's hovedbestyrelse og forretningsudvalg og som hovedkasserer i landsforbundet.
"James er LLO og LLO i Horsens er James", sagde hun og som vores slogan siger: "Altid på lejernes side". Ligeledes også på Christiansborg kender de LLO i Horsens. Og her har det også båret frugt, både lokalt og nationalt.

Omkring 40 – 50 deltog og Lejernes LO havde en dejlig dag som blev fejret og det forsætter resten af 2020 med flere tiltag. Det er med at holde øjne og ører åbne.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Betaler fuld husleje for ingen badværelse.

Nyt i sagen læs længere nede

Sådan gik det vort medlem, som fik et lejemål i almen boligbyggeri i Horsens. Nærmere hos AAB, som var en oplevelse og ikke kan beskrives med ord, det skal simpelthen opleves.
Lad os nævne et kort forløb indledningsvis. Lejeren havde en bolig i AAB´s bebyggelse og ville have en anden lejlighed, som var mindre da en af dem var ledig, men det kunne der ikke være tale om, da det var en genhusnings lejlighed. I stedet et andet tilbud, hvorpå det kunne ske hurtigt og lejeren valgte at tage det tilbud. Der blev indgået en lejekontrakt, som beskrev lejlighedens stand kort før jul 2018.
Alt skulle være i den skønneste orden.
Nøgler blev udleveret og lejligheden blev overtaget i besigtigelse. Det skal siges at lejeren led af KOL (AAB var bekendt med det) og lejligheden var ikke i orden til indflytning. Der var ikke noget indflytningssyn så lejeren lavede en mangelliste, som var beskrevet på flere sider. AAB sagde at lejemålet var indflytnings klar den 1.2.2019.
Lejeren valgte at flytte ind da denne skulle fraflytte sit andet lejemål.

Ups

I lejekontrakten stod der bl.a., At der var et badeværelse. Horsens Og Omegns lejerforening fik ved en besigtigelse nærmere kendskab til, at der ikke var noget badeværelse – kun afmærkning med et rør i væggen hvor der skulle komme vand ud. Andre mangler var ikke lavet og alt i alt, AAB havde lejet et lejemål ud, som ikke var i orden.

Med fugt / ingen badeværelse m.v. kunne vort medlem ikke opholde sig i lejemålet – som sagt med KOL – og måtte sove i sin bil og ellers opholde sig i det fri trods det var i februar måned.

Ups

Horsens og Omegns lejerforening har så efterfølgende jævnlig ført korrespondance med AAB, bl.a. udbedt kenskab til alt hvad der lå i det pågældende lejemål. Det er ikke lykkedes, og med en sygdom så var der kun et bud, og det var at finde et andet sted. Gennem AAB så var der en anden ledig lejlighed som vort medlem kunne få.
Horsens Og Omegns lejere forening ville deltage i et syn af lejemålet, her kom så endnu et problem, vort medlem ville have os med, men kun lejeren fik en dato og tidspunkt trods det at AAB vidste, at vi skulle med. De meddelte således, at synet var afholdt uden deltagelse fra os og vort medlem.
AAB havde taget fuld husleje for et lejemål uden badeværelse – som der stod i lejekontrakten fandtes. Der kom så en flytteopgørelse hvorpå at indskuddet blev udbetalt.
Situationen var nu at Horsens Og Omegns lejere forening rettede henvendelse til AAB at vort medlem ikke skulle betale fuld husleje for noget, som ikke var i lejemålet. Nu skal der så en kamp til for at få et betalingskrav for noget som AAB havde udlejet som ikke fandtes.
Det er ikke kun hos de private udlejere, vi må kæmpe men selv i det almennytte boligbyggeri, forsøger man med alle midler, det siger denne sag tydeligt.

______________________________________________________
Nyt i ABB sagen

Med stor glæde endte sagen med, at vi fik AAB til at tilbagebetale for den tid vort medlem havde beboet lejemålet (4 måneder) uden noget badeværelse.
Det blev fra vores hjælp til 6.000 kr. som vores medlem blev glad for trods den gene med et ikke brugbart lejemål.
Så er der blot at tilføje, at kan AAB tillade sig at udlejer et lejemål som ikke opfylder det man tilbyder i en lejekontrakt.
Og hvad kan vi samt lejer lærer af en sådan sag. Det er ikke kun de private udlejer som man skal være på vagt overfor, nej husk at se hvad der står i din lejekontrakt.

_____________________________________________________

Hvorfor skal vores medlemmer forsat leve med skimmelsvamp?
Sådan har lejerne oplevet deres skimmelsvamp i det bestående lejemål.
Horsens og Omegns lejerforening vil fremover beskrive i både ord og foto omkring de enkelt lejere, som er kommet eller vil komme i klemme i sådan sager. Det er ikke ligefremme nogen gode oplevelser som vores medlemmer har oplevet.
Lad os begynde med sager som med al tydelighed siger alt i sådanne situationer.
Horsens og Omegns lejerforening beskriver her kun et enkelte eksemple, der er mange andre beskrevet, hvis du vil læse dem.
Her er et eksempel:
______________________________________________________________

Gæt ja gæt hvilken ejendom der her er tale om?
En oplevelse som vores medlem kom ud for i sin lejlighed.
Vort medlem kontaktede udlejer omkring fugt og mangler – måske skimmelsvamp – som kan føre med til sundhedsmæssige forhold. Der sker intet med baggrund heri.

Ups

Vi gik ind i sagen og skrev til den pågældende kommune for at få konstateret hvilken skimmelsvamp der var. Der gik tid med det, og fint så oplyste at man fra kommunens side, at de ikke ville foretage sig noget på grund af at vort medlem fraflytter.
Så er det, vi nu stiller os noget uforstående overfor, at der dels går lang tid før kommunen tager sig tid til at behandle en sag, og det medens lejeren skal affinde sig med sådanne forhold. Og nu hvor lejeren er flyttet, så kan udlejer blot male over og genudleje lejemålet, uden at den nye lejer ved noget.
Som vi oplever det, så er der tale om noget af et stort problem for vores medlemmer.
Vi skriver ikke hvilken ejendom der er tale om – nå det ved du nok, men hvis ikke, så kontakt os venligst på kontoret.


 

____________________________________________________________

Udlejere har gang på gang givet udtryk for at vores medlemmer ikke lufter nok ud, så fugtighed og skimmelsvamp bliver fjernet.
Som du kan læse er der i ca. 99 % ikke tale om at det er lejerens skyld, nej der er tale om at bygningen ikke er holdt vedlige og således danner fugt og skimmelsvamp.
Hvordan har du oplevet det hos dig?
Vil du vide mere omkring, hvor der har været skimmelsvamp i eller på en adresse, du står med så kontakt os, for yderligere information kom på vort kontor og få en snak med den sagkyndige på det område.
Som medlem kan du få alle de informationer du vil have omkring skimmelsvamp m.v.
I vores afdeling (Horsens Og Omegns lejerforening) har vi nu gennem årene – siden 1980erne – oplevet gang på gang at lejerne er løbet ind i en mur. Nu er situationen den at kommunerne ikke lever op til, hvad man skal gøre, når der er tale om skimmelsvamp.
Der er stadigvæk store problemer med disse sager, og heller ikke vores retssystem virker, så hvad skal lejerne virkelig stille op med det?
Alt dette kan vi give dig information om, det er nemlig sådan, at som lejere er der ikke ret meget at komme efter, hvis og når der opstår skimmelsvamp.
Vi vil nu fremover beskrive sagerne, som lejerne og vi oplever det gang på gang, og det er simpelthen ikke kedeligt men også meget skuffende, at vi i dagens Danmark må leve med sådanne tilstande.
Hvad hjælper det, at man fra politisk side på Christiansborg prøver at hjælpe, når vi har et system, der ikke virker?
Du kan gå ind og læse om, hvad og hvordan det er i din by, sådan som vi og lejerne har oplevet det.
Vi kan ikke nå at skrive omkring alle de mange sager, som bliver flere og flere og imedens bliver vores medlemmer mere og mere syge, og man skærer ned på hjælp, når man først er blevet syg.


 

Skaf medlemmer til Horsens og Omegns lejerforening

Det er en menneskeret at have en ordentlig bolig.
Man kan ikke sætte mennesket i centrum uden også at sætte boligen i centrum.
Alligevel har mange problemer med at få en god og ordentlig bolig.
Det må der gøres noget ved, og du kan give dit bidrag ved at være med til at skaffe flere medlemmer til Horsens Og Omegns lejerforening,
For uden mange medlemmer kan vi ikke opnå de resultater, som lejerne ønsker.
Når du skaffer nye medlemmer til Horsens Og Omegns lejerforening er du med til at forbedre vores muligheder for at hjælpe dig. For kun hvis vi sammen er stærke, kan sagerne vindes og lovgivningen forbedres.
Lejernes eneste mulighed for at få rimelige boligforhold er at stå sammen i Horsens og Omegns lejerforening
Husk dette når du eventuelt tale med andre som bor til leje.

Her bor Horsens og omegns Lejerforening på hulvej 21.

 

 

Nyt :

Lejekontrakt !

Det er en kold tid

Jurastuderende søges til Horsens og Omegns Lejerforening.

Skimmelsvamp uden hjælp nogen steder !

 

Kontor: Hulvej 21, Kld.
8700 Horsens
Åbningstid for personlig sagsbehandling :

Torsdage fra kl. 18.30 – 19.30.


E-mail besvares kun hvis du er medlem.
Husk navn adr. og telefon nr. Send e-mail
Telefon: 75 62 66 00
info@horsenslejere.dk